Skip to main content

Instytut Edukacji Europejskiej

Studia podyplomowe

Wycena nieruchomości

Doradca ds. Ochrony Środowiska

Rolnictwo

Kursy, szkolenia, seminaria

Na licencję Pośrednika Nieruchomości

Na licencję Zarządcy Nieruchomości

Specjalista ds. Obrotu gruntami pod inwestycję

Technika i komunikacja z klientem

Świadectwa charakterystyki energetycznej w praktyce

Organizacja transakcji najmu nieruchomości

Dokumentacja techniczna nieruchomości

Termowizja: ekspertyzy termowizyjne w budownictwie

Zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Zarządzanie usługami finansowymi

Metodyka wyliczania wartości służebności przesyłu

Określenie opłacalności zakupu nieruchomości metodą deweloperów- metoda pozostałościowa

Źródła informacji o nieruchomościach

Wycena praw rzeczowych w tym ograniczonych praw rzeczowych o zobowiązań umownych, wycena prawa własności i użytkowania wieczystego

Wycena nieruchomości zurbanizowanych

Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych

Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami

Podstawy wiedzy z zakresu prawa, gospodarka nieruchomościami

Umowa i transakcja sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

Wycena nieruchomości, praktyki

Wycena nieruchomości, praktyki