Czy jesteś gotowy/a?

Studia podyplomowe w zakresie Rolnictwa dla absolwentów kierunków nierolniczych.

Realizowane przez Instytut-Technologiczno-Przyrodniczy Falentach wspólnie z Instytutem Edukacji Europejskiej w Warszawie.

Charakterystyka studiów

Zapraszamy Państwa na  unikalny kierunek studiów podyplomowych w zakresie rolnictwa dla osób, które ukończyły studia na kierunkach nierolniczych (licencjackie,  inżynierskie, magisterskie). Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w      art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późń. zm).

Studia podyplomowe są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz Ustawą  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Cel studiów:

Absolwent ww. unikalnych studiów podyplomowych posiada wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej związanej z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych, technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym możliwości pozyskiwania energii odnawialnej. Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze trendy technologiczne i jakościowe. Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych.

UWAGA!!! Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej.

Kto może uczestniczyć w studiach?

Studia podyplomowe  przeznaczone są dla osób, które  ukończyły studia wyższe (licencjackie,  inżynierskie, magisterskie) na kierunkach nierolniczych.

Program studiów:

Autorski program studiów podyplomowych (dwusemestralnych) opracowany został przy współpracy specjalistów praktyków Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach oraz Instytutu Edukacji Europejskiej w Warszawie i obejmuje 174 godz. zajęć (do 50% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu).

Organizacja zajęć:

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Korporacji SEDPOL Sp. z o.o. Oddział Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa. W ramach zajęć praktycznych (ok. 8 godz.) zaplanowane są ćwiczenia terenowe w siedzibie Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach k. Warszawy (Al. Hrabska 3,    05-090 Raszyn – dojazd komunikacją miejską).

Rozpoczęcie studiów:

Nowa edycja studiów rozpoczęła się 08.06.2019r 

Uwaga! Wciąż istnieje możliwość dołączenia do grupy! Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Realizacja studiów przebiega w systemie zaocznym (sobota – niedziela), spotkania stacjonarne odbywają się średnio raz w miesiącu (modułami 16 godzinnymi) natomiast pomiędzy zajęciami słuchacze otrzymują dostęp do materiałów e-learningowych umieszczonych na platformie Instytutu Edukacji Europejskiej.

Zalety e-learningu

Oszczędność czasu

Szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego.

Oszczędność pieniędzy

Brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Mają Państwo nieograniczony dostep do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.

Opłaty:

Atrakcyjna cena studiów – czesne 2990 zł + wpisowe 150 zł (czesne rozłożone na cztery raty, z możliwością indywidualnego dopasowania płatności do możliwości finansowych słuchacza). Studia podyplomowe realizowane są na podstawie indywidualnej umowy z każdym słuchaczem zawartej z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym.

Opłatę administracyjną należy wnieść na konto nr: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „SPR/G-1/19”

30 zł – opłata za wydanie świadectwa pobierana zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (D.U. Nr 201 poz. 1188 z poźń. zm). Opłatę za świadectwo prosimy kierować na konto Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Alior Bank nr:  40 2490 0005 0000 4530 9244 4533

Zapisz się na zajęcia

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

Tel. 
0(22) 33-17-633
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Previous
Next