Skip to main content

Szanowni Państwo,

Jako, że jesteśmy firmą, która dokłada wszelkich starań w zakresie danych osobowych, nie sprzedaje oraz nie przekazuje Państwa danych innym podmiotom, pragniemy podać osobie której dane dotyczą, informacje odnośnie przetwarzania jej danych określone w RODO.

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o.z siedzibą w Siedlcach,
Sekulska 6, 08-110 Siedlce, telefon: (22) 416 75 73, email:Sedpol@sedpol.com.pl,

2)  Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy odbycia szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

4)  odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący konsultacje i praktyki, członkowie komisji egzaminacyjnej, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu,

5)  Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

6)  Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy i okres dochodzenia wynikających z tej umowy praw,

7)  ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

8)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9)  podanie danych osobowych jest  dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,

10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

W przypadku pytań prosimy o kontakt.