Skip to main content

Kurs na Licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej
Federacji Rynku Nieruchomości

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” zapraszają do udziału w kursie

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Zarządcy Nieruchomości.  Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam szkolić profesjonalistów w branży nieruchomości.

Program kursu powstał na bazie profili kompetencyjnych opracowanych przez Europejską Radę Nieruchomości – CEPI z siedzibą w Brukseli.

Po kursie uczestnicy posiadać będą kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Pozyskają ponadto umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości oraz administrowania i zarządzania nieruchomościami. W ramach kursu poruszamy zagadnienia prawne, administracyjne oraz ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny zarządzać nieruchomościami.

Program  kursu opracowany został przez Komisję Edukacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Program kursu, którego organizatorem jest Korporacja „SEDPOL” Sp. z o.o. Instytut Edukacji Europejskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” w Warszawie wykracza ponad minimum programowe zalecane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Aby uzyskać licencję pośrednika lub zarządcy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości po ukończeniu kursów należy zdać egzamin organizowany przez Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA”. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym upoważnia do uzyskania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).

Kto może uczestniczyć w kursie?

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające min. wykształcenie średnie. Nie wymagamy żadnej specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia.

Terminy, organizacja zajęć:

  • Zajęcia w ramach kursu odbywają się w weekendy (sobota-niedziela) w formie online w godzinach maksymalnie od 9:00 do 17:00.
  • Część zajęć (do 40%) realizowana jest w formie e-learningu – słuchacze otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z którymi mogą się zapoznać w dowolnym dla siebie czasie bez konieczności wychodzenia z domu.
  • UWAGA! Szkolenia online realizowane będą w trybie „na żywo” dzięki czemu każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań oraz dyskusji z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami, tak jak ma to miejsce w przypadku szkoleń stacjonarnych. Aby wziąć udział w szkoleniu online, nie potrzebują Państwo zaawansowanego oprogramowania ani sprzętu. Wystarczy jedynie komputer z dostępem do internetu oraz głośniki i mikrofon.
  • Egzamin kończący kurs odbywa się w trybie online.

Terminy rozpoczęcia najbliższych kursów:

 

KZ/G-2/24
od 17.03.2024 do 26.05.2024

Kurs odbywa się w trybie online.
Egzamin kończący kurs odbywa się w trybie online.

 

KZ/G-3/24
od 11.05.2024 do 30.06.2024

Kurs odbywa się w trybie online.
Egzamin kończący kurs odbywa się w trybie online.

 

KZ/G-4/24
od 29.06.2024 do 06.10.2024

Kurs odbywa się w trybie online.
Egzamin kończący kurs odbywa się w trybie online.

Koszt:

Koszt uczestnictwa w  kursie wynosi 1790 zł (w tym I rata 790 zł płatna przed rozpoczęciem kursu).

Opłatę należy kierować na konto: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709

Osoby, które chcą uzyskać licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, muszą również uiścić dodatkową opłatę za egzamin w wysokości 400 zł, wpłacając ją na konto:

Bank PKO BP nr konta: 11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

UWAGA! W przypadku uczestnictwa w dwóch kursach jednocześnie (Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości) Słuchaczowi przyznawana jest zniżka. Koszt drugiego kursu wynosi wówczas 1190 zł (w tym I rata 490 zł płatna przed rozpoczęciem kursu). Koszt drugiego egzaminu wynosi 400 zł.

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w kursie kandydat musi dostarczyć następujące dokumenty: Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o ochronie danych osobowych, kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego.
Ponadto w momencie zgłoszenia należy dokonać wpłaty I raty za każdy z kursów na konto nr 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem "Imię i Nazwisko, nazwę kursu" (np.: Jan Kowalski, KZ/G1/23). Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: instytut@sedpol.com.pl

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA wraz ze spółką Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6 Siedlce 08-110, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2) Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA jako administrator jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego, Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. jako współadministrator jest odpowiedzialna
wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądania współadministratorowi.
3) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia kursu na licencje zarządcy nieruchomości,
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursu,
8) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
e-mail:
instytut@sedpol.com.pl
biuro@ssrn-polonia.eu