Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Specjalistów
Rynku Nieruchomości „POLONIA” zapraszają do udziału w kursie na licencję

Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Zarządcy Nieruchomości.  Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam szkolić profesjonalistów w branży nieruchomości.

Program kursu powstał na bazie profili kompetencyjnych opracowanych przez Europejską Radę Nieruchomości – CEPI z siedzibą w Brukseli.

Po kursie uczestnicy posiądą kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Pozyskają ponadto umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień oraz administrowania i zarządzania nieruchomościami. W ramach kursu poruszamy zagadnienia prawne, administracyjne oraz ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Program  kursu opracowany jest przez Komisję Edukacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Program kursu, których organizatorem jest Korporacja „SEDPOL” Sp. z o.o. Instytut Edukacji Europejskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” w Warszawie obejmuje około 80 godzin edukacyjnych, czyli wykracza ponad minimum programowe zalecane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Aby uzyskać licencję pośrednika lub zarządcy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości po ukończeniu kursów należy założyć egzamin testowy organizowany przez Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości “POLONIA”. Kurs zakończony wynikiem pozytywnym upoważnia do uzyskania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).

Kto może uczestniczyć w kursie?

Uczestnikami kursów mogą być osoby posiadające min. wykształcenie średnie. Nie wymagamy żadnej specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia.

Terminy, organizacja zajęć:

– zajęcia w ramach kursów odbywają się w formie weekendowej (sobota-niedziala) w godzinach maksymalnie od 9:00 do 17:00
– część zajęć (do 40%) realizowana jest w formie e-learningu – słuchacze otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z którymi mogą się zapoznać w dowolnym dla siebie czasie bez konieczności wychodzenia z domu.
– rozpoczęcie zajęć:

Rekrutacja Trwa !

KZ/G-5/19
od  29.06.2019 do 29.09.2019
(wciąż istnieje możliwość dołączenia do grupy)
KZ/G-6/19
od  21.09.2019 do 01.12.2019
KZ/G-7/19
od 30.11.2019 do 26.01.2020

 

UWAGA! W przypadku uczestnictwa w dwóch kursach jednocześnie (Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości) Słuchaczowi przyznawana jest zniżka. Koszt drugiego kursu wynosi wówczas 690 zł (w tym 90 zł wpisowego). Kosz drugiego egzaminu wynosi 300 zł

Koszt:

Koszt uczestnictwa w  kursie wynosi 1090 zł (w tym 90 zł wpisowego)

Opłatę należy kierować na konto: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709

Osoby chcące uzyskać licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości muszą dokonać również opłaty za egzamin w wysokości 300 zł na konto:

Bank PKO BP nr konta: 11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w kursie kandydat musi dostarczyć następujące dokumenty: Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o ochronie danych osobowych, kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego.
Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę administracyjną w wysokości 90 zł za każdy z kursów na konto nr 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem " Imię i Nazwisko, nazwę kursu" (np.: Jan Kowlaski, KZ/G2/19) Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@ssrn-polonia.eu

Zapisz się na zajęcia

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
0(22) 33-17-633
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Previous
Next