Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Specjalistów
Rynku Nieruchomości „POLONIA” zapraszają do udziału w kursie na licencję

Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Zarządcy Nieruchomości.  Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam szkolić profesjonalistów w branży nieruchomości.

Program kursu powstał na bazie profili kompetencyjnych opracowanych przez Europejską Radę Nieruchomości – CEPI z siedzibą w Brukseli.

Po kursie uczestnicy posiądą kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Pozyskają ponadto umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień oraz administrowania i zarządzania nieruchomościami. W ramach kursu poruszamy zagadnienia prawne, administracyjne oraz ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Program  kursu opracowany jest przez Komisję Edukacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Program kursu, których organizatorem jest Korporacja „SEDPOL” Sp. z o.o. Instytut Edukacji Europejskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” w Warszawie wykracza ponad minimum programowe zalecane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Aby uzyskać licencję pośrednika lub zarządcy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości po ukończeniu kursów należy założyć egzamin testowy organizowany przez Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA”. Kurs zakończony wynikiem pozytywnym upoważnia do uzyskania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).

Kto może uczestniczyć w kursie?

Uczestnikami kursów mogą być osoby posiadające min. wykształcenie średnie. Nie wymagamy żadnej specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia.

Terminy, organizacja zajęć:

  • zajęcia w ramach kursów odbywają się w formie weekendowej (sobota-niedziala) w godzinach maksymalnie od 9:00 do 17:00
  • część zajęć (do 40%) realizowana jest w formie e-learningu – słuchacze otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z którymi mogą się zapoznać w dowolnym dla siebie czasie bez konieczności wychodzenia z domu.
  • Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U.2020.493 z dnia 2020.03.20) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasze szkolenia są przeprowadzane online za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
  • UWAGA! Szkolenia online realizowane będą w trybie „na żywo” dzięki czemu każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań oraz dyskusji z trenerem i pozostałymi uczestnikami, tak jak ma to miejsce w przypadku szkoleń stacjonarnych. Aby wziąć udział w szkoleniu online, nie potrzebują Państwo zaawansowanego oprogramowania ani sprzętu. Wystarczy jedynie komputer z dostępem do internetu oraz głośniki i mikrofon.
  • Egzamin kończący kurs odbywa się w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

 

Terminy rozpoczęcia najbliższych kursów:

Rekrutacja Trwa !

KZ/G-3/22
od 21.05.2022 do 02.07.2022
KZ/G-4/22
od 26.06.2022 do 09.10.2022

 

UWAGA! W przypadku uczestnictwa w dwóch kursach jednocześnie (Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości) Słuchaczowi przyznawana jest zniżka. Koszt drugiego kursu wynosi wówczas 990 zł (w tym 90 zł wpisowego). Kosz drugiego egzaminu wynosi 300 zł

Koszt:

Koszt uczestnictwa w  kursie wynosi 1590 zł (w tym 90 zł wpisowego)

Opłatę należy kierować na konto: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709

Osoby chcące uzyskać licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości muszą dokonać również opłaty za egzamin w wysokości 300 zł na konto:

Bank PKO BP nr konta: 11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w kursie kandydat musi dostarczyć następujące dokumenty: Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o ochronie danych osobowych, kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego.
Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę administracyjną w wysokości 90 zł za każdy z kursów na konto nr 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem " Imię i Nazwisko, nazwę kursu" (np.: Jan Kowlaski, KZ/G2/21) Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: instytut@sedpol.com.pl

Zapisz się na zajęcia

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
e-mail:
instytut@sedpol.com.pl

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next