Kurs "Specjalista ds. Obrotu gruntami pod inwestycję"

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Ponieważ stanowi unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną popartą wieloletnim doświadczeniem trenerów – praktyków  na co dzień zajmujących się analizą opłacalności inwestowania w grunty oraz doradztwem inwestycyjnym dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych.

Szkolenie wyczerpuje formułę analizy zwykłej wyceny nieruchomości stanowy kompendium wiedzy dla osób współpracujących z inwestorami w procesie pozyskiwania gruntów pod inwestycje zarówno mieszkaniowe jak i komercyjne niezależnie od terenu ich położenia.

Do kogo skierowana jest oferta?

Kurs skierowany jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie obrotu gruntami przeznaczonymi pod inwestycje, analizy inwestycyjnej nieruchomości, a także określania opłacalności zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Naszą ofertę kierujemy do inwestorów, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz wszystkich osób, które chcą nauczyć się w jaki sposób określić ryzyko oraz stopę zwrotu z inwestycji, a tym samym bezpiecznie inwestować na rynku nieruchomości lub dokonywać korzystnie sprzedaży nieruchomości.

Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu?

 • Umiejętność określenia opłacalności zakupu nieruchomości – przy wykorzystaniu tzw. metody deweloperów.
 • Umiejętność poszukiwania informacji o nieruchomościach – z wykorzystaniem nowoczesnego źródła, jakim jest Internet.
 • Będziesz potrafił określić stopę zwrotu z inwestycji a także oszacować poziom ryzyka.
 • Będziesz wiedział, jak skutecznie inwestować na rynku nieruchomości.
 • Poznasz podstawy prawne związane z realizacją procesu inwestycyjnego.
 • Materiały szkoleniowe – każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z których może korzystać nawet po zakończeniu kursu.
 • Praktyczna wiedza – ogromny nacisk kładziemy na to aby zachować równowagę między teorią a praktyką. Nasi prelegenci przy omawianiu poszczególnych zagadnień posługują się praktycznymi przykładami, które ułatwiają zrozumienie istoty danego problemu. Ponadto w ramach kursu przewidziane są również zajęcia ćwiczeniowe,   które umożliwiają doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności.

Program kursu

Program kursu „Specjalista ds. obrotu gruntami inwestycyjnymi” obejmuje łącznie 60h zajęć w ramach wykładów stacjonarnych, e-learningów oraz warsztatów. Został on opracowany i zatwierdzony przez Komisję Edukacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1.PODSTAWY PRAWNE (8h)

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

o Prawo budowlane

o Inne przepisy związane z realizacją procesu inwestycyjnego

o Umiejętność obliczania parametrów technicznych wynikających z WZiZT oraz MPZP

2. RODZAJE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI (2h)

o Prawa rzeczowe i ograniczone prawa rzeczowe

o Prawa zobowiązaniowe

3. RODZAJE GRUNTÓW INWESTYCYJNYCH (2h)

o Grunty niezabudowane

o Grunty zabudowane

4. ŹRÓDŁA INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH (8h)

o Księga wieczysta i ewidencja gruntów i budynków

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

o Inne dokumenty planistyczne

o Sieć uzbrojenia terenu

o Dokumentacja prawna i techniczna. Ocena stanu prawnego nieruchomości

o Mapowe portale internetowe

o Umiejętność korzystania z Internetu i portali internetowych

o Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map

5.ANALIZA STANU NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNEJ (3h)

o Określenie stanu nieruchomości

o Ocena stanu technicznego nieruchomości

6.ANALIZA WARTOŚCI INWESTYCYJNEJ NIERUCHOMOŚCI (10h)

o Analiza mikro i makroekonomiczna rynku

o Zasady i procedury określania wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej

o Ocena potencjału inwestycyjnego nieruchomości

o Wartość nieruchomości inwestycyjnej

7. OPŁACALNOŚĆ INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI (12h)

o Stopy zwrotu z inwestycji i ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości

o Statyczne metody oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości

o Dynamiczne metody opłacalności inwestycji w nieruchomości

o Określenie opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą deweloperów (pozostałościową) dla nieruchomości komercyjnych

8. DORADZTWO INWESTYCYJNE (4h)

o Opinie techniczno-ekonomiczne

o Doradztwo w zakresie wartości nieruchomości i innych zagadnień związanych z transakcjami

9. MARKETING NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH (3h)

o Pozyskiwanie ofert sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

o Oferta sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

o Promocja i reklama ofert

10.UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH (4h)

o Przedwstępna i przyrzeczona umowa sprzedaży

o Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

o Szczególne rodzaje zbycia nieruchomości inwestycyjnych

11. TRANSAKCJA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH (4h)

o Ustalenie warunków umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

o Podatki i opłaty związane z posiadaniem i zbyciem nieruchomości inwestycyjnej

o Przekazanie nieruchomości w posiadanie nabywcy

Organizacja zajęć

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Korporacji SEDPOL Sp. z o.o. przy ul. Czapelskiej 38, 04-081 Warszawa (Praga Południe, przy Rondzie Wiatraczna) w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 17.00.

Ponadto część zajęć realizowana jest w formie e-learningu, co oznacza, że każdy słuchacz otrzymuje hasło i login do platformy e-learningowej, gdzie systematycznie zamieszczone są materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, do których słuchacze mają nieograniczony dostęp w okresie trwania kursu, bez konieczności przyjazdu.

 • Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U.2020.493 z dnia 2020.03.20) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasze szkolenia są przeprowadzane online za pomocą aplikacji Microsoft Teams. UWAGA! Szkolenia online realizowane będą w trybie „na żywo” dzięki czemu każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań oraz dyskusji z trenerem i pozostałymi uczestnikami, tak jak ma to miejsce w przypadku szkoleń stacjonarnych.Aby wziąć udział w szkoleniu online, nie potrzebują Państwo zaawansowanego oprogramowania ani sprzętu. Wystarczy jedynie komputer z dostępem do internetu oraz głośniki i mikrofon.

Termin szkolenia oraz cena:

 • Terminy kursów:
  • od 23.04.2022 do 22.05.2022 Rekrutacja trwa!
 • Cena szkolenia: 990 zł brutto + 250 zł egzamin
 • Uwaga! Zdany egzamin upoważnia do posługiwania się tytułem Specjalisty ds. Obrotu Gruntami Inwestycyjnymi Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do egzaminu  i uzyskania tytułu Specjalisty PFRN jest posiadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN.

Osoby które ukończą sam kurs (bez zdawania egzaminu) otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu wydane przez Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA i Korporację SEDPOL.

Jak zapisać się na szkolenie?

 • Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres szkolenia@ssrn-polonia.eu
 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego (pobierz)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
 • Prosimy również o wniesienie opłaty administracyjnej w wysokości 80 zł na konto nr 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „opłata administracyjna – specjalista obrotu gruntami”.

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
e-mail:
instytut@sedpol.com.pl
bartlomiej.burchart@sedpol.edu.pl

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next