Skip to main content

Zarządzania nieruchomościami komercyjnymi – wybrane zagadnienia

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „Polonia” ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, organizuje szkolenie zawodowe.

Gdzie i kiedy?

Miejsce szkolenia: online, Microsoft Teams

Terminy szkolenia (szkolenie 1-dniowe): 

 • 17 marzec 2024 r
 • 29 czerwiec 2024 r

PROGRAM SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest:  w praktyczny i syntetyczny sposób przekazanie wiedzy dotyczącej rynku nieruchomości komercyjnych, wskazanie istotnych aspektów  pracy zarządcy  nieruchomości komercyjnych oraz  rozwiązań,  narzędzi  i trendów  w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Przedstawione zostaną najnowsze tendencje w zarządzaniu różnymi typami nieruchomościami komercyjnymi (biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi). 

 

W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu:

 • specyfikę zarządzania nieruchomościami, biurowymi, handlowymi , przemysłowymi oraz  magazynami i hotelami. 
 • rolę zarządzającego w utrzymaniu  i budowaniu wartości nieruchomości  komercyjnej, 
 • zagadnienia  negocjowania i zawierania umów najmu, 
 • zasady i techniki  zarządzania najmem komercyjnym,
 • rodzaje i możliwości  kształtowania czynszu  w nieruchomościach komercyjnych, 
 • kwestie ekonomiczne i  finansowe dotyczące  nieruchomości komercyjnych,
 • marketingu  i wsparcia  komercjalizacji powierzchni,  
 • dobrych praktyk zarządczych, eksploatacji  obiektów a także wsparcia  informatycznego  Zarządcy.

 

Harmonogram szkolenia – główne wątki

 • zagadnienia wstępne dotyczące nieruchomości komercyjnych,
 • umowa najmu jako główne źródło zobowiązań i praw stron umowy,
 • komercjalizacja powierzchni najmu – jak osiągnąć maksymalny zysk,
 • certyfikacje budynków komercyjnych,
 • zarządzanie  najmem  komercyjnym,  
 • wybrane przepisy prawne w zarządzaniu nieruchomościami,
 • techniczne aspekty zarządzania nieruchomością, Eksploatacja  nieruchomości; Plan Zarzadzania nieruchomością,
 • ekonomiczne i finansowe  aspekty w zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

 

Wykładowca – mgr inż. Andrzej Dyda.

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

CENA SZKOLENIA: 

150 zł netto płatne na konto:

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” ul. Czapelska 38,
04-081 Warszawa: 11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA wraz ze spółką Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6 Siedlce 08-110, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2) Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA jako administrator jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego, Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. jako współadministrator jest odpowiedzialna
wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądania współadministratorowi.
3) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia kursu na licencje zarządcy nieruchomości,
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursu,
8) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397