Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Polonia"
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

organizuje szkolenie zawodowe na temat:

Zarządzania nieruchomościami komercyjnymi - wybrane zagadnienia

Gdzie i kiedy?

Miejsce szkolenia: ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa lub online

Terminy szkolenia:

20.03.2022 r. oraz 26.06.2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest:  w praktyczny i syntetyczny sposób przekazanie wiedzy dotyczącej rynku nieruchomości komercyjnych, wskazanie istotnych aspektów  pracy zarządcy  nieruchomości komercyjnych oraz  rozwiązań,  narzędzi  i trendów  w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Przedstawione zostaną najnowsze tendencje w zarządzaniu różnymi typami nieruchomościami komercyjnymi (biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi). 

 

W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu:

 • specyfikę zarządzania nieruchomościami, biurowymi, handlowymi , przemysłowymi oraz  magazynami i hotelami. 
 • rolę zarządzającego w utrzymaniu  i budowaniu wartości nieruchomości  komercyjnej, 
 • zagadnienia  negocjowania i zawierania umów najmu, 
 • zasady i techniki  zarządzania najmem komercyjnym,
 • rodzaje i możliwości  kształtowania czynszu  w nieruchomościach komercyjnych, 
 • kwestie ekonomiczne i  finansowe dotyczące  nieruchomości komercyjnych,
 • marketingu  i wsparcia  komercjalizacji powierzchni,  
 • dobrych praktyk zarządczych, eksploatacji  obiektów a także wsparcia  informatycznego  Zarządcy.

 

Harmonogram szkolenia – główne wątki

 • zagadnienia wstępne dotyczące nieruchomości komercyjnych,
 • umowa najmu jako główne źródło zobowiązań i praw stron umowy,
 • komercjalizacja powierzchni najmu – jak osiągnąć maksymalny zysk,
 • certyfikacje budynków komercyjnych,
 • zarządzanie  najmem  komercyjnym,  
 • wybrane przepisy prawne w zarządzaniu nieruchomościami,
 • techniczne aspekty zarządzania nieruchomością, Eksploatacja  nieruchomości; Plan Zarzadzania nieruchomością,
 • ekonomiczne i finansowe  aspekty w zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

 

Wykładowca – mgr inż. Andrzej Dyda.

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

CENA SZKOLENIA: 

150 zł netto płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next