Skip to main content

SZKOLENIE: Źródła informacji o nieruchomościach

Gdzie i kiedy?

w dniu 16.11.2024, w godz. 09:00 – 15.00; on-line

Koszt szkolenia 200 zł plus VAT (bez VAT dla rzeczoznawców majątkowych), płatne na konto:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA” ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa:

11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Ewidencja gruntów i budynków, księga wieczysta, kataster nieruchomości
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne
  3. Sieć uzbrojenia terenu, mapa zasadnicza
  4. Dokumentacja prawna i techniczna. Ocena stanu prawnego nieruchomości
  5. Mapowe portale internetowe
  6. Umiejętność korzystania z Internetu i portali internetowych
  7. Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map

Za szkolenie przysługuje 6 punktów warsztatowych  (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA wraz ze spółką Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6 Siedlce 08-110, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2) Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA jako administrator jest odpowiedzialne za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego, Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. jako współadministrator jest odpowiedzialna
wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądania współadministratorowi.
3) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia kursu na licencję pośrednika nieruchomości,
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursu,
8) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397