Korporacja SEDPOL zaprasza na kurs „Termowizja, ekspertyzy termowizyjne w budownictwie

Termowizja, ekspertyzy termowizyjne w budownictwie

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu obsługi kamer termowizyjnych, przeprowadzania pomiarów przy jej użyciu oraz sporządzania raportów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Każdy uczestnik szkolenia zapoznany zostanie z podstawowymi parametrami kamery termowizyjnej oraz zasadami jej działania.

Uczestnicy szkolenia zdobędą również wiedzę z zakresu badań stanu izolacji cieplnej budynków i zawilgoceń oraz wpływem czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów.  Program kursu oprócz części teoretycznej obejmuje również ćwiczenia praktyczne, w ramach których każdy z kursantów wykona samodzielnie pomiary budynku biurowo-mieszkalnego przy użyciu kamery oraz sporządzi samodzielnie raport z przeprowadzonych badań.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Nasze szkolenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się w sposób profesjonalny wykonywać pomiary przy użyciu kamer termowizyjnych. Nie wymagamy żadnego wcześniejszego przygotowania, wiedzy ani doświadczenia. Wszystkich niezbędnych rzeczy nauczysz się na kursie.

Prowadzący szkolenie

dr Zbigniew Rymarczyk – ukończył Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii; specjalność – fizyka doświadczalna. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w zakresie inżynierii środowiska (tematyka pracy doktorskiej związana z badaniami termowizyjnymi budynków i instalacji grzewczych) na Politechnice Warszawskej. Ukończył studia podyplomowe „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków” w Politechnice Krakowskiej. Wykładowca, audytor energetycznyspecjalista w zakresie badań termowizyjnych obiektów budowlanych i energetycznych. Realizacja prac badawczych związanych z bezpośrednimi aplikacjami w budownictwie (diagnostyka termiczna przegród budowlanych, ekspertyzy), w ogrzewnictwie (diagnostyka elementów instalacji centralnego ogrzewania), w ciepłownictwie i elektroenergetyce (diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych).

Program szkolenia:

Autorski program kursu obejmuje 24 godz. w tym:

1. PODSTAWY TEORETYCZNE – Część I – e-learning (8 godz.)
1.1 Podstawy prawne i normy z zakresu termografii i oszczędności energii. Norma PN-EN 13187 (termografia w budownictwie) oraz inne.
1.2 Straty ciepła przez przegrody budowlane, badanie stanu izolacji cieplnej budynku
1.3 Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane z przykładami obliczeń
1.4 Promieniowanie podczerwone, mostki cieplne, punkt rosy, emisyjność
1.5 Zastosowanie kamer termowizyjnych w budownictwie oraz innych branżach niż budownictwo
1.6 Zdjęcia termowizyjne (termonogramy)
1.7 Doradztwo na rynku nieruchomości w zakresie strat ciepła, energii w budynkach na podstawie badań termowizyjnych

DZIEŃ I (zajęcia stacjonarne)

2. PODSTAWY TEORETYCZNE – Cz. II (3 godz.)
Wykład stacjonarny z przykładami badań termowizyjnych w budownictwie oraz interpretacją otrzymanych termogramów, w Warszawie przy ul. Czapelskiej 38
2.1 Podstawowe parametry kamery termowizyjnej i zasady jej działania
2.2 Jak poprawnie wykonywać pomiary termowizyjne budynku w zimie i w lecie
2.3 Badanie stanu izolacji cieplnej budynków i zawilgoceń
2.4 Wpływ czynników zewnętrznych na wykonywanie pomiarów termowizyjnych
2.5 Sporządzanie ekspertyz, raportów termowizyjnych zgodnie z obowiązującymi normami

3. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WARSZTATY) – (5 godz.) z użyciem kamer termowizyjnych
3.1 Obsługa kamer termowizyjnych w praktyce przy pomiarach
3.2 Wykonywanie termogramów (zdjęć termowizyjnych) na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalno – użytkowego, przy ul. Czapelskiej 38 przez uczestników kursu (min. 2 kamery termowizyjne do dyspozycji)
3.3 Przygotowanie danych ze zdjęć termowizyjnych do sporządzania raportów termowizyjnych

DZIEŃ II (zajęcia stacjonarne)

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WARSZTATY) – (8 godz.) c.d.
3.4 Sporządzenie dwóch raportów termowizyjnych zgodnie z normą PN-EN 13187 samodzielnie przez każdego uczestnika, dalsze prace badawcze na budynku ul. Czapelska 38 w Warszawie
3.5 Sprawdzenie wykonanych raportów termowizyjnych, jako sprawdzenie umiejętności.
3.6 Wręczenie imiennych certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Cena, miejsce oraz termin szkolenia

  • CENA 899 zł brutto/osoba (w tym 99 zł opłaty administracyjnej płatnej przy zgłoszeniu)
  • Termin szkolenia: jesień 2022r.
  • Miejsce szkolenia– Warszawa, ul. Czapelska 38
  • Ilość godzin – 24h (16 godzin zajęć stacjonarnych + 8 godzin zajęć w formie e-learningu)

Co zawiera cena:

  • Materiały szkoleniowe
  • Przerwy kawowe
  • Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu?

  • Możliwość wypożyczenia kamery termowizyjnej po szkoleniu – Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. zapewnia uczestnikom kursu możliwość wypożyczenia kamer za opłatą 100 zł + 23% VAT za dobę.
  • Materiały szkoleniowe – każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z których może korzystać nawet po zakończeniu kursu.
  • Praktyczna wiedza – ogromny nacisk kładziemy na to aby zachować równowagę między teorią a praktyką. Zajęcia w ramach kursu prowadzone są w ten sposób aby mogli Państwo wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Każdy z naszych kursantów samodzielnie wykona pomiary przy użyciu profesjonalnych kamer termowizyjnych, dokona interpretacji termogramów oraz sporządzi raport z badań.

Jak zapisać się na szkolenie?

Prosimy również o wniesienie opłaty administracyjnej w wysokości 99 zł.  Wpłaty prosimy kierować na nr konta Instytut Edukacji Europejskiej PKO Bp XXIX O/Warszawa 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „kurs termowizji”.

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629
e-mail:
instytut@sedpol.edu.pl
bartlomiej.burchart@sedpol.edu.pl

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next