Skip to main content

Termowizja w budownictwie

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. zaprasza do udziału w kursie

Korporacja SEDPOL zaprasza na kurs „Termowizja, ekspertyzy termowizyjne w budownictwie

Termowizja, ekspertyzy termowizyjne w budownictwie

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu obsługi kamer termowizyjnych, przeprowadzania pomiarów przy jej użyciu oraz sporządzania raportów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Każdy uczestnik szkolenia zapoznany zostanie z podstawowymi parametrami kamery termowizyjnej oraz zasadami jej działania.

Uczestnicy szkolenia zdobędą również wiedzę z zakresu badań stanu izolacji cieplnej budynków i zawilgoceń oraz wpływem czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów.  Program kursu oprócz części teoretycznej obejmuje również ćwiczenia praktyczne oraz sporządzenie samodzielnie raportów z przeprowadzonych badań.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Nasze szkolenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się w sposób profesjonalny wykonywać pomiary przy użyciu kamer termowizyjnych. Nie wymagamy żadnego wcześniejszego przygotowania, wiedzy ani doświadczenia. Wszystkich niezbędnych rzeczy nauczysz się na kursie.

Prowadzący szkolenie

Specjalista w zakresie  fizyki doświadczalnej, inżynierii środowiska i w obszarze badań termowizyjnych obiektów budowlanych i energetycznych. Wieloletni praktyk i realizator  prac badawczych związanych z bezpośrednimi aplikacjami w budownictwie (diagnostyka termiczna przegród budowlanych, ekspertyzy), w ogrzewnictwie (diagnostyka elementów instalacji centralnego ogrzewania), w ciepłownictwie i elektroenergetyce (diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych).

Program szkolenia:

Autorski program kursu obejmuje 24 godz. w tym:

1. PODSTAWY TEORETYCZNE – Część I – e-learning (8 godz.)
1.1 Podstawy prawne i normy z zakresu termografii i oszczędności energii. Norma PN-EN 13187 (termografia w budownictwie) oraz inne.
1.2 Straty ciepła przez przegrody budowlane, badanie stanu izolacji cieplnej budynku
1.3 Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane z przykładami obliczeń
1.4 Promieniowanie podczerwone, mostki cieplne, punkt rosy, emisyjność
1.5 Zastosowanie kamer termowizyjnych w budownictwie oraz innych branżach niż budownictwo
1.6 Zdjęcia termowizyjne (termonogramy)
1.7 Doradztwo na rynku nieruchomości w zakresie strat ciepła, energii w budynkach na podstawie badań termowizyjnych

DZIEŃ I 

2. PODSTAWY TEORETYCZNE – Cz. II (8 godz.)
Wykład z przykładami badań termowizyjnych w budownictwie oraz interpretacją otrzymanych termogramów, w Warszawie przy ul. Czapelskiej 38
2.1 Podstawowe parametry kamery termowizyjnej i zasady jej działania
2.2 Jak poprawnie wykonywać pomiary termowizyjne budynku w zimie i w lecie
2.3 Badanie stanu izolacji cieplnej budynków i zawilgoceń
2.4 Wpływ czynników zewnętrznych na wykonywanie pomiarów termowizyjnych
2.5 Sporządzanie ekspertyz, raportów termowizyjnych zgodnie z obowiązującymi normami

DZIEŃ II 

3. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – (8 godz.)
3.1 Obsługa kamer termowizyjnych
3.2 Wykonywanie termogramów
3.3 Przygotowanie danych ze zdjęć termowizyjnych do sporządzania raportów termowizyjnych
3.4 Sporządzenie dwóch raportów termowizyjnych zgodnie z normą PN-EN 13187 samodzielnie przez każdego uczestnika
3.5 Sprawdzenie wykonanych raportów termowizyjnych, jako sprawdzenie umiejętności.
3.6 Otrzymanie imiennych certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Cena, miejsce oraz termin szkolenia

  • CENA: 1200 zł brutto/osoba (płatne przed rozpoczęciem kursu).
  • Termin szkolenia: 19-20 października 2024
  • Miejsce szkolenia: szkolenie stacjonarne (Czapelska 38, Warszawa)
  • Ilość godzin: 24h (16 godzin zajęć + 8 godzin zajęć w formie e-learningu)

Co zawiera cena:

  • Materiały szkoleniowe
  • Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu?

  • Materiały szkoleniowe – każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z których może korzystać nawet po zakończeniu kursu.
  • Praktyczna wiedza – ogromny nacisk kładziemy na to aby zachować równowagę między teorią a praktyką. Zajęcia w ramach kursu prowadzone są w ten sposób aby mogli Państwo wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Każdy z naszych kursantów samodzielnie wykona pomiary przy użyciu profesjonalnych kamer termowizyjnych, dokona interpretacji termogramów oraz sporządzi raport z badań.

Jak zapisać się na szkolenie?

  • Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres instytut@sedpol.com.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego

Prosimy również o wniesienie opłaty za kurs w wysokości 1200 zł.  Wpłaty prosimy kierować na nr konta Instytut Edukacji Europejskiej PKO Bp XXIX O/Warszawa 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „kurs termowizji”.

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6, Siedlce 08-110 e-mail: sedpol@sedpol.com.pl; Odziały Korporacji SEDPOL: Nieruchomości Consulting oraz Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie ,ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa.
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w studiach podyplomowych z wyceny nieruchomości,
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7) Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder