Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA” oraz Korporacja SEDPOL Instytut Edukacji Europejskiej zapraszają do udziału w seminarium zawodowym na temat:

Określenie opłacalności zakupu nieruchomości metodą deweloperów- metoda pozostałościowa.

Gdzie i kiedy?

w dniu 01.12.2018r (sobota). w godz. 9:00-16:30  sala nr D, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA (8 godz. edukacyjnych)

1. Analiza wartości inwestycyjnej nieruchomości

 • Zasady i procedury określania wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej
 • Wartość nieruchomości inwestycyjnej

2. Opłacalność inwestowania w nieruchomości

 • Zasady stosowania podejścia kosztowego w metodzie pozostałościowej (tzw. metodzie deweloperów) w analizach opłacalności zakupu bądź sprzedaży nieruchomości zabudowanych
 • Określenie opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą deweloperów (pozostałościową)  dla nieruchomości komercyjnych
 • Przykłady wyliczania opłacalności inwestowania w nieruchomości

3. Zakończenie seminarium, rozdanie zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu zawodowym.

 

Cel szkolenia

 1. Nabycie praktycznych umiejętności określania opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą pozostałościową  dla nieruchomości komercyjnych
 2. Nabycie praktycznych umiejętności  wyliczania opłacalności inwestowania w nieruchomości, określania opłacalności zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Umiejętność stosowania podejścia

Do kogo jest skierowane szkolenie

 • Szkolenie skierowane jest do rzeczoznawców majątkowych w ramach doskonalenia zawodowego
 • Do kandydatów na rzeczoznawców majątkowych po ukończeniu studiów podyplomowych szacowania nieruchomości.

Krótka informacja o wykładowcy: 

mgr inż. Zdzisław Dmowski

 • Magister inżynier budownictwa lądowego.
 • Posiada uprawnienia budowlane do wykonawstwa, projektowania oraz rzeczoznawcy majątkowego. 
 • Doświadczenie zawodowe w wycenie nieruchomości, kosztorysowaniu budynków i budownictwa 30 lat.

Jak się zapisać ?

Aby zapisać się na szkolenie- należy pobrać a następnie wypełnić poniższy formularz oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Koszt szkolenia  wynosi: 200 zł plus 23% podatku VAT,
płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
0(22) 33-17-634
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach,tel. (025) 644 79 03, tel. (022)331-76-22, fax. (022) 331-76-00 e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Mając na uwadze Ustawę z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 póz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie do celów SEDPOL .
Previous
Next