Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA” oraz Korporacja SEDPOL Instytut Edukacji Europejskiej zapraszają do udziału w seminarium zawodowym na temat:

Określenie opłacalności zakupu nieruchomości metodą deweloperów- metoda pozostałościowa.

Gdzie i kiedy?

w dniu 07.05.2022 r. w godz. 9:00-16:00

PROGRAM SZKOLENIA (8 godz. edukacyjnych)

1. Analiza wartości inwestycyjnej nieruchomości

  • Zasady i procedury określania wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej
  • Wartość nieruchomości inwestycyjnej

2. Opłacalność inwestowania w nieruchomości

  • Zasady stosowania podejścia kosztowego w metodzie pozostałościowej (tzw. metodzie deweloperów) w analizach opłacalności zakupu bądź sprzedaży nieruchomości zabudowanych
  • Określenie opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą deweloperów (pozostałościową)  dla nieruchomości komercyjnych
  • Przykłady wyliczania opłacalności inwestowania w nieruchomości

3. Zakończenie seminarium, rozdanie zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu zawodowym.

 

Cel szkolenia

  1. Nabycie praktycznych umiejętności określania opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą pozostałościową  dla nieruchomości komercyjnych
  2. Nabycie praktycznych umiejętności  wyliczania opłacalności inwestowania w nieruchomości, określania opłacalności zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Umiejętność stosowania podejścia

Do kogo jest skierowane szkolenie

  • Szkolenie skierowane jest do rzeczoznawców majątkowych w ramach doskonalenia zawodowego
  • Do kandydatów na rzeczoznawców majątkowych po ukończeniu studiów podyplomowych szacowania nieruchomości.

Krótka informacja o wykładowcy: 

dr Julian Nuckowski

Jak się zapisać ?

Aby zapisać się na szkolenie – należy pobrać a następnie wypełnić poniższy formularz oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Koszt szkolenia  wynosi: 200 zł plus 23% podatku VAT,
płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next