Skip to main content

Określenie opłacalności zakupu nieruchomości metodą deweloperów – metoda pozostałościowa.

Gdzie i kiedy?

Miejsce szkolenia: on-line, Microsoft Teams

Terminy szkolenia (szkolenie 1-dniowe): 08.12.2024, godz. 9:00 – 16:00

PROGRAM SZKOLENIA (8 godz. edukacyjnych)

1. Analiza wartości inwestycyjnej nieruchomości

  • Zasady i procedury określania wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej
  • Wartość nieruchomości inwestycyjnej

2. Opłacalność inwestowania w nieruchomości

  • Zasady stosowania podejścia kosztowego w metodzie pozostałościowej (tzw. metodzie deweloperów) w analizach opłacalności zakupu bądź sprzedaży nieruchomości zabudowanych
  • Określenie opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą deweloperów (pozostałościową)  dla nieruchomości komercyjnych
  • Przykłady wyliczania opłacalności inwestowania w nieruchomości

3. Zakończenie seminarium, rozdanie zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu zawodowym.

 

Cel szkolenia

  1. Nabycie praktycznych umiejętności określania opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą pozostałościową  dla nieruchomości komercyjnych
  2. Nabycie praktycznych umiejętności  wyliczania opłacalności inwestowania w nieruchomości, określania opłacalności zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Umiejętność stosowania podejścia

Do kogo jest skierowane szkolenie

  • Szkolenie skierowane jest do rzeczoznawców majątkowych w ramach doskonalenia zawodowego
  • Do kandydatów na rzeczoznawców majątkowych po ukończeniu studiów podyplomowych szacowania nieruchomości.

Krótka informacja o wykładowcy: 

dr Julian Nuckowski

Jak się zapisać ?

Aby zapisać się na szkolenie – należy pobrać a następnie wypełnić poniższy formularz oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Koszt szkolenia:
200 zł netto (plus VAT jeśli Uczestnik nie ma uprawnień rzeczoznawcy majątkowego)

płatne na konto:
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA”
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA wraz ze spółką Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6 Siedlce 08-110, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2) Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA jako administrator jest odpowiedzialne za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego, Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. jako współadministrator jest odpowiedzialna
wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądania współadministratorowi.
3) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia kursu na licencję pośrednika nieruchomości,
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursu,
8) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397