Czy jesteś gotowy/a?

Studia podyplomowe Wycena nieruchomości

Charakterystyka studiów

Uczestnicy studiów podyplomowych to osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego. Studia realizowane są w wymiarze 286 godzin obejmujących minimum programowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014. Przedmiotowe studia podyplomowe stanowią etap przygotowania teoretycznego niezbędnego do zdobywania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, kolejnym etapem są praktyki zawodowe. Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości różnymi metodami i podejściami oraz z zakresu regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami.

Słuchacze uzyskują wiedzę o najnowszych tendencjach na rynku nieruchomości.
Absolwenci studiów zostają teoretycznie przygotowani do wyceny każdego rodzaju nieruchomości zgodnie ze standardami obowiązującymi rzeczoznawców majątkowych.
Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy wyższych uczelni oraz osoby o wysokich, udokumentowanych kwalifikacjach, rzeczoznawcy majątkowi – specjaliści oraz praktycy.
Studia podyplomowe realizowane są we współpracy z Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołą Wyższą  www.wsz-sw.edu.pl

Program studiów

Program obejmuje 286 godzin i jest relizowany wg. najnowszego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Do 50% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu.

Zalety e-learningu

Oszczędność czasu

Szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego.

Oszczędność pieniędzy

Brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Mają Państwo nieograniczony dostep do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.

Wymagane dokumenty

Terminy, koszty, realizacja i zakończenie studiów

  • Rozpoczęcie nowej edycji: 30 styczeń 2022r. – wciąż istnieje możliwość dołączenia 
  • Zajęcia online prowadzone są w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams w sesjach sobotnio-niedzielnych raz w miesiącu, co umożliwia bezpośredni kontakt z wykładowcami, zadawanie pytań, udział w dyskusjach oraz warsztatach bez wychodzenia z domu.
    Do 60% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu.
  • Studia kończą się egzaminem wewnętrznym i pracą dyplomową
  • Całkowity koszt studiów za oba semestry łącznie: 4100 zł (w tym 100 zł wpisowe). Opłatę wpisową należy wnieść na konto:

81 1020 1127 0000 1602 0008 3709.

W ramach opłaty materiały szkoleniowe oraz przerwa kawowa podczas zajęć stacjonarnych.
Po zakończeniu studiów podyplomowych gwarancja przyjęcia na praktyki zawodowe z wyceny nieruchomości.

Zapisz się na zajęcia

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

Tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
instytut@sedpol.com.pl

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next