Skip to main content

Studia podyplomowe Wycena nieruchomości

Uczestnicy studiów podyplomowych to osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego.

Charakterystyka studiów

Studia realizowane są w wymiarze 290 godzin obejmujących minimum programowe  zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. Przedmiotowe studia podyplomowe stanowią etap przygotowania teoretycznego niezbędnego do zdobywania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, kolejnym etapem są praktyki zawodowe. Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości różnymi metodami i podejściami oraz z zakresu regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami.

Słuchacze uzyskują wiedzę o najnowszych tendencjach na rynku nieruchomości.
Absolwenci studiów zostają teoretycznie przygotowani do wyceny każdego rodzaju nieruchomości zgodnie ze standardami obowiązującymi rzeczoznawców majątkowych.
Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy wyższych uczelni oraz osoby o wysokich, udokumentowanych kwalifikacjach, rzeczoznawcy majątkowi – specjaliści oraz praktycy.
Studia podyplomowe realizowane są we współpracy z Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołą Wyższą  www.wsz-sw.edu.pl

Program studiów

Program obejmuje 290 godzin i jest zgodny z minimum programowym  zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Do 40% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu.

Zalety e-learningu

Oszczędność czasu

Szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego.

Oszczędność pieniędzy

Brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia.

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Mają Państwo nieograniczony dostep do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.

Wymagane dokumenty

Terminy, koszty, realizacja i zakończenie studiów

  • Bieżąca edycja studiów: 17 luty 2024r – 30 listopad 2024r (nabór trwa)
    • Całkowity koszt studiów za oba semestry wynosi łącznie: 4100 zł (w tym I rata 1000 zł płatna przed rozpoczęciem studiów).  Opłatę należy wnieść na konto: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709.
  • Następna edycja –  21 wrzesień 2024r – 29 czerwiec 2025r
    • Całkowity koszt studiów, za oba semestry wynosi 4900 zł (w tym 1400 zł wpisowe)

 

  • Zajęcia online prowadzone są w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams w sesjach sobotnio-niedzielnych raz w miesiącu, co umożliwia bezpośredni kontakt z wykładowcami, zadawanie pytań, udział w dyskusjach oraz warsztatach bez wychodzenia z domu.
    Do 40% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu.
  • Studia kończą się egzaminem wewnętrznym i pracą dyplomową

W ramach opłaty materiały szkoleniowe oraz przerwa kawowa podczas zajęć stacjonarnych.
Po zakończeniu studiów podyplomowych gwarancja przyjęcia na praktyki zawodowe z wyceny nieruchomości.

Zapisz się na zajęcia

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

Tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
E-mail:

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6, Siedlce 08-110 e-mail: sedpol@sedpol.com.pl; Odziały Korporacji SEDPOL: Nieruchomości Consulting oraz Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie ,ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa.
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w studiach podyplomowych z wyceny nieruchomości,
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7) Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder