Czy jesteś gotowy/a?

Praktyki - Wycena Nieruchomości

Opis

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. Nieruchomości – Consulting w Warszawie ul. Czapelska 38 04-081 Warszawa – jako przedsiębiorca organizuje praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019r:

W ramach praktyki zawodowej Kandydat:
1) Samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:
a) nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównania parami,
c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
e) nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
f) nieruchomości rolnej lub leśnej,
g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
h) nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie,

 

Koszt praktyki zawodowej

Na rzecz prowadzącego praktykę zawodową – tj. SEDPOL dla Kandydata określa się na kwotę 2690 zł (w tym: 190 zł wpisowego)
+ opłata za dziennik praktyk w wysokości 169,88 zł,
Koszt praktyk może zostać rozłożony na 2 raty.

Termin rozpoczęcia:

maj 2022r.

Rekrutacja trwa!

Prosimy o kontakt tel. (22) 416 75 73, kom. 602 229 545

Jak zapisać się na praktyki?

Aby zapisać się na praktyki z wyceny nieruchomości, prosimy o dostarczenie w oryginale następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy

Wniosek o odbycie praktyk ze wskazaniem prowadzącego praktyki: Korporacja SEDPOL sp. z o.o. Nieruchomości Consulting ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

Oświadczenie,

Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości,

Potwierdzenie dokonania wpłaty za dziennik praktyk w kwocie 169,88 zł. na konto: Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, ul.Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa, nr konta 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 190 zł. na konto: Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. Nieruchomości Consulting, ul. Czapelska 38,   04-081 Warszawa, nr konta 04 1020 1127 0000 1102 0008 3691

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
kom. 602 229 545
e-mail:

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next