Skip to main content

Praktyki - Wycena Nieruchomości

Opis

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. oddział Nieruchomości – Consulting w Warszawie ul. Czapelska 38 04-081 Warszawa organizuje praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości w oparciu o Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. (tekst jednolity w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 września 2021 r. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2021 r. Poz. 2006,

W ramach praktyki zawodowej Kandydat:
1) Samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:
a) nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównania parami,
c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
e) nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
f) nieruchomości rolnej lub leśnej,
g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
h) nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie,

 

Koszt praktyki zawodowej

Na rzecz prowadzącego praktykę zawodową – tj. SEDPOL dla Kandydata określa się na kwotę 3700 zł (w tym I rata 1000 zł płatna przed rozpoczęciem praktyk).

+ opłata za dziennik praktyk w wysokości 190,38 zł,

Koszt praktyk może zostać rozłożony na 3 raty.

Termin rozpoczęcia:

Rekrutacja trwa!

Prosimy o kontakt tel. (22) 416 75 73, kom. 602 229 545

Jak zapisać się na praktyki?

Aby zapisać się na praktyki z wyceny nieruchomości, prosimy o dostarczenie w oryginale następujących dokumentów:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Wniosek o odbycie praktyk ze wskazaniem prowadzącego praktyki: Korporacja SEDPOL sp. z o.o. Nieruchomości Consulting ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,
  3. Oświadczenie,
  4. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5. Kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości,
  6. Potwierdzenie dokonania wpłaty za dziennik praktyk w kwocie 190,38 zł. na konto: Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, ul.Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa, nr konta 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
  7. Potwierdzenie wpłaty I raty w wysokości 1000 zł na konto: Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. Nieruchomości Consulting, ul. Czapelska 38,   04-081 Warszawa, nr konta 04 1020 1127 0000 1102 0008 3691

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6, Siedlce 08-110 e-mail: sedpol@sedpol.com.pl; Odziały Korporacji SEDPOL: Nieruchomości Consulting oraz Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie ,ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa.
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w praktykach zawodowych z wyceny nieruchomości,
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania praktyk,
7) Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
kom. 602 229 545
e-mail: