Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Polonia"
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

organizuje szkolenie zawodowe na temat:

Organizacja transakcji najmu nieruchomości

Gdzie i kiedy?

Miejsce szkolenia: ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa lub on-line

Terminy szkolenia:

 • 11 czerwca 2022
 • 03 września 2022
 • 05 listopada 2022
 • 14 stycznia 2023

PROGRAM SZKOLENIA 

Program szkolenia:

 • Najem w świetle obowiązujących przepisów prawa
 • Specyfika najmu lokali mieszkalnych
 • Umowy najmu
 • Ustalenie warunków najmu
 • Zarządzanie najmem
 • Opodatkowanie transakcji najmu
 • Konstrukcja umowy najmu

Szkolenie prowadzi notariusz Martyna Kopyciel

Koszt szkolenia 150 zł plus VAT

płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: pobierz

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next