Skip to main content

Metodyka wyliczania wartości służebności przesyłu

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Polonia”
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, organizuje szkolenie zawodowe.

Gdzie i kiedy?

W dniu 24.10.2024 online w godz. 9:00-17:00

Koszt szkolenia 500 zł plus VAT, płatne na konto:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA” ul. Czapelska 38,
04-081 Warszawa:  11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Za szkolenie przysługuje 6 punktów warsztatowych  (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Zdefiniowanie utrudnień w korzystaniu z nieruchomości wynikających z lokalizacji przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej  

 • Rodzaje szkód związanych z budową infrastruktury liniowej 
 • Rodzaje szkód związanych z istnieniem infrastruktury liniowej 
 • Zasięgi występujących szkód 
 • Korzystanie z obcych nieruchomości 

2. Różnice prawne między odszkodowaniem a wynagrodzeniem  

3. Podstawowe informacje na temat służebności przesyłu:  

 • Na czym polega i jaki jest zakres służebność przesyłu.
 • Moment ustanawiania służebności przesyłu.
 • Daty związane z powstaniem infrastruktury technicznej. 
 • Stan nieruchomości w wyżej wymienionych datach.  
 • Komu należy się odszkodowanie za szkody oraz kto ustala/wypłaca odszkodowania? 
 • W jaki sposób ustala się wysokość odszkodowania? 
 • Czy roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu? 
 • Roszczenia negatoryjne na tle roszczeń windykacyjnych 
 • Na czym polega korzystanie z obcych nieruchomości? 
 • Czym różni się rekompensata za szkody od wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości? 
 • Różnica między wartością prawa służebności przesyłu a wynagrodzeniem za korzystanie z nieruchomości. 

4. Założenia główne dotyczące ustalania wynagrodzeń

 • Stan nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego  
 • Relacje między wartością nieruchomości obciążonej i nieobciążonej infrastrukturą techniczną
 • Zasady ustalania wskaźnika współkorzystania z nieruchomości  
 • Zasady określania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych

5. Przykłady praktyczne

 • Wycena szkód związanych z istnieniem urządzeń energetycznych
 • Ustalenie wartości służebności przesyłu
 • Określenie wartości bezumownego korzystania z nieruchomości

 

Prowadzący szkolenie:

dr inż. Dariusz Konieczny – adiunkt pracujący na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką planowania infrastruktury liniowej, wyceną szkód infrastrukturalnych oraz zasadami ustalania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości. Autor i współautor publikacji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym byłego standardu rzeczoznawców majątkowych V.8. pt. Zasady szacowania szkód spowodowanych budowq infrastruktury podziemnej i nadziemnej (PFSRM, Warszawa 2002).

dr inż. Cezary Kowalczyk – adiunkt pracujący na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką związaną z wpływem lokalizacji na wartość nieruchomości. Autor iwspółautor publikacji poświęconych analizie cen na rynku nieruchomości, procedur związanych z szacownaiemnieruchomości oraz metodologii ustalania wynagrodzeń ztytułu istnienia infrastrukturyna obcych gruntach. Rzeczoznawca majątkowy.

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA wraz ze spółką Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6 Siedlce 08-110, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2) Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA jako administrator jest odpowiedzialne za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego, Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. jako współadministrator jest odpowiedzialna
wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądania współadministratorowi.
3) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia kursu na licencję pośrednika nieruchomości,
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursu,
8) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
e-mail:
instytut@sedpol.com.pl
srm-polonia@srm-polonia.com