Skip to main content

Szkolenie: Technika i komunikacja z klientem

Informacje o szkoleniu

Jako profesjonalista w branży nieruchomości, doskonale rozumiesz, jak ważna jest skuteczna komunikacja z klientem. Dzięki naszemu szkoleniu zdobędziesz umiejętności niezbędne do budowania silnych, trwałych relacji z klientami oraz efektywnej komunikacji w każdym aspekcie swojej pracy. Nasze szkolenie koncentruje się na praktycznych technikach pracy z klientem, w tym na nawiązywaniu kontaktu, budowaniu zaufania, a także na wykorzystaniu elementów psychologii i marketingu.

 

Terminy szkolenia:

  • 21.04.2024, w godz. 9:00-16:00,
  • 16.06.2024, w godz. 9:00-16:00, 

Forma szkolenia: on-line

Cena szkolenia: 200 zł netto plus VAT, płatne na konto:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA” ul. Czapelska 38,
04-081 Warszawa:  11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Za szkolenie przysługuje 6 punktów szkoleniowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).

 

PROGRAM SZKOLENIA 

Relacje z klientami, komunikacja z klientem

Technika pracy z klientem, nawiązanie kontaktu, budowanie zaufania.

Sposoby i formy udzielania informacji klientom; rodzaje przekazywanych informacji: prawne, ekonomiczne, rynkowe, dokonanie właściwej selekcji informacji, budowanie jasnego przekazu, używanie właściwego języka i technik komunikacji

Marketing nieruchomości

Podstawy psychologii sprzedaży i marketingu, wykorzystanie technik pracy z klientem, wykorzystanie reklamy,

 

Prowadzący szkolenie: mgr Krzysztof Gałka

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA wraz ze spółką Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6 Siedlce 08-110, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2) Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA jako administrator jest odpowiedzialne za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego, Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. jako współadministrator jest odpowiedzialna
wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądania współadministratorowi.
3) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia kursu na licencję pośrednika nieruchomości,
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursu,
8) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397
e-mail:
instytut@sedpol.com.pl
srm-polonia@srm-polonia.com