Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „Polonia"
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, tel. (22) 416 75 73

organizuje szkolenie zawodowe na temat:

Zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi

Gdzie i kiedy?

Miejsce szkolenia: ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Terminy szkolenia:

03.10.2020 r., w godzinach: 13.00-17.00

PROGRAM SZKOLENIA 

Program szkolenia:

1. Najem w świetle obowiązujących przepisów prawa.
2. Forma prawna umowy najmu
3. Ustalenie warunków najmu.
4. Opodatkowanie transakcji najmu
5. Specyfika najmu lokali mieszkalnych.
6. Warunki dodatkowe umowy specyficzne dla różnych rodzajów nieruchomości
7. Zabezpieczenie interesów właściciela w umowie najmu
8. Kalkulacja czynszu najmu
9. Renegocjowanie warunków umownych
10. Rozwiązanie umowy najmu

Szkolenie prowadzi Ewa Winiczenko

PROMOCYJNA CENA – 150 zł plus VAT płatne na konto: 11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: pobierz

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next