Skip to main content

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Polonia"
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

organizuje szkolenie zawodowe na temat:

Wycena stacji paliw - warsztaty

Gdzie i kiedy?

  • w dniu 5.11.2020r w godzinach 9.00-17.00, Sala nr. D, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa
  • Koszt szkolenia –  500zł dla rzeczoznawców w ramach ustawicznego kształcenia, dla osób pozostałych należy doliczyć 23% VAT

PROGRAM SZKOLENIA 

Część 1. Detaliczny rynek handlu paliwami w Polsce

Część 2.      Stacja paliw jako nieruchomość z potencjałem handlowym

2.1. Stacja paliw – nieruchomość o złożonym charakterze

2.2. Stacja paliw jako obiekt wyceny 

2.3. Klasyfikacja stacji paliw

Część 3. Modele funkcjonowania stacji paliw

3.1. Modele funkcjonowania stacji paliw

3.2. Umowa o prowadzenie stacji (ajencyjna) 

3.3. Umowa franczyzowa

Część 4.      Informacje niezbędne do wyceny stacji paliw

4.1. Due diligence – pojęcie, cel, obszary analizy

4.2. Due diligence w wycenie stacji paliw

Część 5.      Analiza potencjału handlowego

5.1. Ocena ogólnej atrakcyjności lokalizacyjnej

5.2. Potencjał lokalizacyjny sprzedaży paliw

5.3. Marża na sprzedaży paliw

5.4. Sprzedaż pozapaliwowa

Część 6.      Kalkulacja wartości stacji paliw

6.1. Podstawy wyceny metodą zysków wg standardów polskich

6.2. Rachunek wyceny stacji paliw

6.3. Ustalenie udziału właściciela nieruchomości w dochodzie ze stacji paliw

6.4. Ustalenie stopy kapitalizacji lub stopy dyskontowej

Część 7. Wycena stacji paliw jako przedsiębiorstwa a wycena stacji jako nieruchomości

Część 8.  Przykład wycen  nieruchomości stacji paliw – STACJA MIEJSKA

 

Wykładowca – mgr Mirosława Czaplińska MRICS – rzeczoznawca majątkowy

Dokumenty zgłoszeniowe:

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398
fax: 0(22) 33-17-629

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA wraz ze spółką Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6 Siedlce 08-110, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2) Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA jako administrator jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego, Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. jako współadministrator jest odpowiedzialna
wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądania współadministratorowi.
3) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia kursu na licencje zarządcy nieruchomości,
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursu,
8) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder