Skip to main content

Szkolenie pt. "Narzędzia i techniki efektywnej sprzedaży"

Czego dotyczy szkolenie

Celem szkolenie jest nauka zasad budowy modelu finansowego umożliwiającego oszacowanie  przyszłych wyników finansowych firmy z uwzględnieniem istotnych ryzyk oraz wycena przedsiębiorstw  na przykładzie m.in. firmy developerskiej. Zajęcia  w dużej mierze są interaktywne z wykorzystaniem MS Excel.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie kierowane jest do analityków finansowych, rzeczoznawców majątkowych, biznes menedżerów i osób podejmujących decyzje inwestycyjne oraz kredytowe.

Program szkolenia:

 1. Technika pracy z klientem: nawiązanie kontaktu, budowanie zaufania

2. Sposoby i formy udzielania informacji klientom

3. Rodzaje przekazywanych informacji:

 • prawne
 • ekonomiczne
 • rynkowe
 • dokonanie właściwej selekcji informacji
 • budowanie jasnego przekazu
 • używanie właściwego języka i technik komunikacji

4. Marketing nieruchomości

5. Podstawy psychologii sprzedaży i marketingu

6. Wykorzystanie technik pracy z klientem

7. Wykorzystanie reklamy

Program szkolenia:

Miejsce szkolenia: online, Microsoft Teams

Terminy szkolenia (szkolenie 1-dniowe): 

 • 05 luty 2023 r
 • 16 kwiecień 2023 r
 • 28 maj 2023 r
 • 08 październik 2023r
 • 18 listopad 2023r

Prowadzący szkolenie

mgr Krzysztof Gałka – Specjalista w dziedzinie szkoleń z zakresu komunikacji, relacji interpersonalnych oraz psychologii sprzedaży.
Trener i mentor zespołów sprzedażowych. Skutecznie przeprowadził ponad tysiąc godzin szkoleniowych, wykładów i treningów.
Prelegent i mówca na największych branżowych targach i konferencjach krajowych.
Jest twórcą autorskich programów szkoleniowych dla zespołów sprzedaży i przedstawicieli handlowych.

Prowadzący szkolenie

CENA SZKOLENIA: 

150 zł netto płatne na konto:

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” ul. Czapelska 38,
04-081 Warszawa: 11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398

Formularz rejestracyjny

1 Step 1
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA wraz ze spółką Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6 Siedlce 08-110, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2) Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA jako administrator jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego, Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. jako współadministrator jest odpowiedzialna
wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądania współadministratorowi.
3) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia kursu na licencje zarządcy nieruchomości,
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursu,
8) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder