Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „Polonia"
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, tel. (22) 416 75 73

organizuje szkolenie zawodowe na temat:

„OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH W ZAKRESIE WYCEN, POŚREDNICTWA I ZARZĄDZANIA”

Informacje ogólne

Rozejrzyjmy się dookoła, jak sprawnie i efektywnie obsługiwane są nieruchomości komercyjne przez zagraniczne firmy konsultingowe, obejmujące zakres pełnej obsługi, począwszy od etapu wstępnego rozpoznania. Podczas gdy rutynowy pośrednik w naszym kraju ugania się za obsługą rynku mieszkaniowego, te „grube ryby” komercyjne przechodzą nam „koło nosa”.

Dowiadujemy się czasami jakiego poziomu to były transakcje, po czym dziwimy się, że osiągnęły aż taki wysoki poziom ceny, z jednoczesną fascynacją jakie wynagrodzenie osiągają ci obsługujący tego rodzaju nieruchomości (trudno im nie zazdrościć).

Do kogo skierowana jest oferta?

Proponowane szkolenie inicjuje cykl praktycznych porad dla osób które pragną poszerzyć zakres swoich umiejętności o jeszcze dodatkowy segment rynkowy tj. komercyjny. Ten zakres obejmuje etapy badania i wstępnego rozpoznania zmierzającego do obrotu nieruchomościami. Towarzyszyć temu powinna  profesjonalna obsługa klientów zarówno tych sprzedających/wynajmujących  jak i kupujących/najemców.

Jednocześnie uczestnicy kursu zapoznani zostaną z profesjonalnym profilem obsługi oraz prac przygotowawczych wł. z uczestnictwem w negocjacjach. Przewiduje się realizację przedstawień z ekspozycją scenariuszy wydarzeń, z uczestnictwem uczestników szkolenia.

Nie zabraknie również czasu na dyskusje merytoryczne oraz wymianę doświadczeń, aby odnieść się do konkretów.

Prowadzący szkolenie oraz korzyści z uczestnictwa:

Zajęcia prowadzi specjalista mgr inż. Alojzy Kiziniewicz z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w kraju i zagranicą (możliwa prezentacja w języku angielskim). Wiedza zdobyta na szkoleniu z pewnością się przyczyni do zwiększenia efektywności w działaniu i obrocie nieruchomości, przy jednoczesnym budowaniu profesjonalnego wizerunku oraz zaufania klientów (ten obszar jest podstawą do sukcesu).

Warto również uczestniczyć w szkoleniu dlatego, ponieważ prowadzący zajęcia zajmuje się także szacowaniem nie tylko wartości majątku materialnego (grunt, naniesienia, infrastruktura), ale również tymi elementami, które związane są z tym co nie materialne (potencjał rozwojowy, wizerunek, marketing, tradycja, dziedzictwo itd.), włącznie z oceną wszelakiego ryzyka (ważne przy prognozowaniu finansowym, zwłaszcza dla banku). Posiada m.in. uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (nr. 15), posiada licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami (nr. 992) oraz licencję Zarządcy Nieruchomości (nr. 8875).

Program szkolenia:

 1. Badanie stanu nieruchomości tzw. Due diligence, czyli asekuracja klienta kupującego przed ewentualną szkodą
 2. Rozpoznanie istotnych czynników wpływających na wartość nieruchomości
 3. Analiza konkurencji dla określonego typu nieruchomości oraz specyficznej działalności
 4. Analizy rynku nieruchomości wg światowych wzorców i zasad
 5. Przykłady badania zasięgu oddziaływania tzw. catchment area
 6. Przygotowanie pola negocjacyjnego, z jednoczesnym zaufaniem oraz wiarygodnością
 7. Rodzaje umów wynajmu oraz zestawienie czynszów (tzw. rent-roll), wł. z komercjalizacją
 8. Jak wykorzystać potencjał rozwojowy oraz prognozować przyszłość
 9. Analiza ryzyka inwestycyjnego, ze wskazaniem na wartości wymuszonej sprzedaży
 10. Obserwacja obecnych trendów i ustalanie możliwości rozwoju
 11. Dyskusja merytoryczna na bazie przedstawionego zakresu tematycznego

Cena, miejsce oraz termin szkolenia

 • PROMOCYJNA CENA – 220 zł plus VAT płatne na konto: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709
 • Termin szkolenia: 29.11.2020 r. (niedziela) w godzinach: 9.00 – 14.30
 • Miejsce szkolenia – Warszawa, ul. Czapelska 38 (koło Rondo Wiatraczna)

Cena zawiera: 

 • Wysokiej klasy materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Jak zapisać się na szkolenie?

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.edu lub instytut@sedpol.com.pl następujących dokumentów:

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

tel. 
(22) 416 75 73
kom. 660 460 398 lub 660 460 397

Formularz rejestracyjny

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, tel. (22) 416 75 73, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl
2)Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych
4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,którym administrator powierzył przetwarzanie danych: wykładowcy, prowadzącyseminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.
5)Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów,
7)Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy,
10)Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Previous
Next